ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาล

Dhammakaya Meditation Center of Nepal

Godawari Kitni3, Manokranti Chok, Lalitpur, Nepal

Abbot : พระรณภพ โชติลาโภ (รักษาการเจ้าอาวาส)
Email :

+ (97)-71-556-0511
Fax:

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ

Dharmasthali international meditation center

Q7GW+83H, Unnamed Road, Tarakeshwar 44600 Nepal

Abbot : พระถาวร ถาวโร
Email : [email protected]

+ (977) 984-3058805
Fax:
0

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.