วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland

Abbot : พระวิเทศภาวนาธรรม
Email : [email protected]

+(49)-8231-9574-530, +(49)-8231-9574-531
Fax: (+49)-8231-9574-532
https://watbavaria.de/

 

 

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

Wat Phra Dhammakaya Berlin

Dahlewitzer Dorf Str.40A 15827 Blankenfelde-Mahlow Deutschland

Abbot : พระมหามนต์ชัย มนฺตาคโม
Email : [email protected]

+(49)033-7082-88675
Fax: www.watberlin.net
www.watberlin.net

 

 

วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก

Wat Phra Dhammakaya Hamburg

Am Silberberg 1, 29581 Gerdau Germany

Abbot : พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ ป.ธ.9
Email : [email protected]

+ (49) 05808 9809019
Fax:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008385452788

 

 

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์

Wat Phra Dhammakaya Rheinland

Mainzer str.255 , 55218 Ingelheim am Rhein, Deutschland

Abbot : พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9
Email : [email protected]

+496132 7193131
Fax:
https://www.facebook.com/DhammakayaFF.RL

 

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971, Kippenheim, Deutschland

Abbot : พระสมุห์ธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
Email : [email protected]

+ (49)-078-2520-9864
+ (49)-078-2520-9865
Fax: www.watschwarzwald.com
www.watschwarzwald.com

 

 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Wat Buddha Heilbronn

Raiffeisen Str.58, D-74182 Obersulm-Willsbach, Deutschland

Abbot : พระมหาเฉลิมศักดิ์ สิทฺธิชโย
Email : [email protected]

+ (49)-713-4516-5651
+ (49)-713-4516-5652
Fax: + (49)-713-4516-5650 www.watheilbronn.com
www.watheilbronn.com

 

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสฟาว์เลน

Wat Buddha Nordrhein Westfalen

Roemer Str. 586, D-47443, Moers, Deutschland

Abbot : พระมหาวันชัย ขนฺติปรโม
Email : [email protected]

+ (49)-2841-881-3581
Fax: + (49)-284-1881-3457

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.