วัดพระธรรมกายบอสตัน

Dhammakaya Meditation Center Boston

65 Roberts Street ,Quincy MA 02169, USA

Abbot : พระครูวินัยธรสิปประภาส พฺรหฺมส *10/03/2024
Email : [email protected]/ [email protected]

+(1)-617-479-0674
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya International Meditation Center (D.I.M.C.)

P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl.,Azusa, CA 91702, USA

Abbot : พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-626-334-2160
Fax:
www.dimc.net

 

 

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช

Dhammakaya Meditation Center of Palm Beach

15684 87Th Trail N., Palm Beach Gardens. FL 33418, USA

Abbot : พระมหาศิริกรชัย กิตฺติเมโธ *10/03/2024
Email : [email protected]

(561) 427-7073
(561) 809-3509
Fax:
https://www.facebook.com/dmcpb072

 

 

วัดพระธรรมกายชิคาโก

Meditation Center of Chicago (M.C.C.)

6224 W. Gunnison St. Chicago, IL 60630, USA

Abbot : พระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-773-763-8763
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา

Florida Meditation Center (F.M.C.)

1303 N. Gordon St., Plant City, FL 33563, USA

Abbot : พระครูประกาศพุทธิวิเทศ (พันธุ์นิติ นิติพนฺโธ) *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-813-756-3796
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

Georgia Meditation Center (G.M.C.)

4522 Tilly Mill Rd., Atlanta, GA 30360, USA

Abbot : พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ วิ. (วิจักษ์ สุทฺธิวโร) *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-770-452-1111
Fax:
https://www.meditationcircle.org

 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

Minnesota Meditation Center (M.M.C.)

224 1st Ave NW, Osseo, MN 55369 , USA

Abbot : พระปอเหม่า ธมฺมฐิโต *10/03/2024
Email : mmc_072@ yahoo.com

+(1)-763-862-6122
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส

Dhammakaya Meditation Center Kansas

1650 s water st., Wichita KS 67213, USA

Abbot : พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก *10*/03/2024
Email : [email protected]

(316) 202-6672
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี

Dhammakaya International Meditation Center of New Jersey (D.I.M.C.N.J)

257 Midway Ave., Fanwood, NJ 07023, USA

Abbot : พระปลัดศิริชัย ทานวโร *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-908-322-4187
Fax:
https://www.facebook.com/dimc.newjersey
https;//www.youtube.com/channel/UCTe9Z1ACfyl7u4ctBCxcSqA

 

 

วัดพระธรรมกายออเรกอน

Oregon Meditation Center (O.M.C.)

1244 NE. Cesar E.Chavez Blvd., Portland, OR 97232, USA

Abbot : พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9 ,ดร. *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-503-252-3637
Fax:
www.dimcor.org

 

 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

Seattle Meditation Center (S.M.C.)

21910 44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043, USA

Abbot : พระมหาประภาส ปภาโส *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-425-608-0096
Fax:
https://th-th.facebook.com/SeattleMeditationCenter/

 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส

Meditation Center of Texas (M.C.T.X.)

1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011, USA

Abbot : พระสมุห์สิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม *10/03/2024
Email : [email protected]

+(1)-817-275-7700
Fax:
www.dhammakayatexas.us

 

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.

Meditation Center of D.C. (M.D.C.)

3325 Franconia Rd., Alexandria, VA 22310, USA

Abbot : พระครูวิสิฐธรรมวิเทศ (สงวน สุริยวํโส *10/03/2024
Email : [email protected]/[email protected]

+(1)-703-329-0350
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี

Dhammakaya Meditation Center Tennessee

2033 Ghee Rd., Murfreesboro, TN 37127, USA

Abbot : พระครูวิเทศภาวนาวิธาน วิ.(ชาญชัย ปิยวาจโก) *10/03/2024
Email : [email protected]

(615) 752-1292
Fax:
Facebook: dmctn072

 

 

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์

Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley

280 Llagas Rd.,Morgan Hill, CA 95037-3010, USA

Abbot : พระครูภาวนาวิเทศ วิ.(วิรัตน์ มณิกนฺโต) *10/03/2024
Email : [email protected]

+ (1)-408-779-4270
Fax:

 

 

วัดภาวนาซานดิเอโก

Dhammakaya Meditation Center San Diego

11828 Johnson Lake Road Lakeside,CA 92040Tel, USA

Abbot : พระอนุชิต ติกฺขวีโร *10/03/2024
Email : [email protected]

(626)780-9296
Fax:
https://bit.ly/3pGOITv

 

 

วัดมัชฌิมานิวยอร์ก

The Middle Way Temple, New York

14 West 86th Street Apt #1R, New York, New York 10024, USA

Abbot : พระบุรินทร์ ฐิตกุสโล *10/03/2024
Email : [email protected]

(929) 257-7899
Fax:

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.