วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland

Abbot : พระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต ผาสุกวาโส)
Email : [email protected]

+ (41)-031-7011-121
Fax:
www.dhammakaya.ch

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.